Asgjë përveç drejtësisë - Nothing more then Justice

Mirë se erdhët shumë i respektuari shfletues i web-faqes së internetit info@ngritjaezërit.org

Për te kuptuar veprimin gjenocidial serb ndaj popullatës shqiptare, orvatjen për spastrimin etnik nga trojet e tyre autoktone dem baba dem  dhe shëndrrimin e gjithçkafit ne tokë te djegur, NO KOMENT mjafton vetëm hapja e seksionit-linkut galeria, pastaj nenëseksioneve - nenëlinqeve ;

  • helmimi i nxënësve shqiptar ne vitin 1990
  • vrasja e ushtareve shqiptar nga ana e ish Armatës Jugosllave
  • dhunimi i femrës shqiptare gjatë luftës 1998-99
  • masakrat ne popullatën civile shqiptare te gjinive dhe moshave te ndryshme qe nga foshnja e deri tek plaku-a 90 vjeçare, madje duke mos kursyer as personat e hendikepuar ne karroca, gjatë luftës së UÇK-së 1998-99 dhe
  • demet materiale

I nderuari shfletues i web-faqës, poçese nga e ter skena llahtarisëse ke ndier dhembje për viktimat e pafajshme dhe anëtaret e familjeve te cilat mbeten pa me te dashurit e tyre, lexoje me sipër mesazhin drejtuar qytetarëve te Kosovës, URNONI bashkangjitju lokomotivës e  cila nuk do te ndalet duke rrugëtuar nëpër institucionet e drejtësisë vendore e ne rast nevoje deri tek organi me i lart i drejtësisë ndërkombëtare vetëm e vetëm për  zbardhjen e se vërtetës, gjykimin e krimit te pa par ndokund ne bote dhe për tu kompensuar demi jo material dhe ai material ne shenjë satisfaksioni për viktimat, respektivisht për familjaret JU FALEMNDERIT, nga Jahir Bejta.