Lajmet

REFLEKTIM PËR TË MOS U MBYLL ZYRA

VËSHTIRSIT FINANCIARE TË OJQ “NGRITJA E ZËRIT” SI SHOQATË PROFESIONALE PËR DËME TË LUFTËS NË NIVEL VENDI RREZIKOJNË MBYLLJEN E ZYRËS SË KËTIJ SUBJEKTI, EDHE PËRKUNDËR FAKTIT SE KRYEN GRATIS TË GJITHA SHËRBIMET JURIDIKE PËR VIKTIMAT E LUFTËS SË FUNDIT NË KOSOVË.më shumë

Kërkesa drejtuar z.Kadri Veselit

Kërkesa drejtuar z.Kadri Veselitmë shumë

AS E VETMJA FJALË NGA PRESIDENTJA PËR DËMET E LUFTËS

Me datë, 27.03.2015 duke filluar nga ora 14:00, Presidentja Jahjaga priti një delegacion te përfaqësuesve te personave te pagjetur.më shumë

Presidentja premton angazhim për të zhdukurit

Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, priti në takim një grup të përfaqësuesve të familjarëve të zhdukur gjatë luftës në Kosovë, të cilët i paraqitën kërkesat për zbardhjen e fatit të familjarëve të tyre.më shumë

Ngritja e zerit letra e Presidentes 27.03.2015

Letra e Presidentes. më shumë

OJQ “Ngritja e zërit”, formon degën edhe në Mitrovicë

Formimi i Degës së OJQ “Ngritja e zërit”, edhe në Mitrovicë, ka qenë temë e bisedës ndërmjet kryetarit të komunës, Agim Bahtiri dhe kryetarit të OJQ-së së lartpërmendur në nivel vendi, Jahir Bejta, që është zhvilluar në kabinetin e kryetarit Bahtiri. më shumë

Protestë e qetë

Protesta e qetë e familjarëve të të zhdukurve e mbajtur më 31.12.2014 duke filluar nga ora 11:00 para objektit të Qeverisë, në shenjë apeli të Institucioneve të Republikës së Kosovës dhe faktorit ndërkombëtar me qëllim të senzibilizimit të çështjes së pagjeturve edhe pas 15 vitesh. më shumë

Emisioni për ekonomi dhe biznes

EMISIONI PËR EKONOMI DHE BIZNES NGA “RADIO KOSOVA” ME DATË 02.12.2012.më shumë

Intervistë me Sabit Istogun

INTERVISTA – BASHKËBISEDIMI NE MES TE KORRESPODENTIT TE “RADIO KOSOVA” Z.SABIT ISTOGUT ME KRYETARIN E SHOQATËS PËR DËME TE LUFTËS “NGRITJA E ZËRIT” ME SELI NE SKENDERAJ Z.JAHIR BEJTA.më shumë

KOMUNIKATË PËR QYTETARËT

Duke parë ngjarjet e fundit dhe padrejtësitë e bëra lidhur me kompenzimin e dëmeve të luftës, deri më tani ua kemi tërheq vërejtjen për të mos i besuar Fondit për te Drejtën Humanitare të Republikës së Serbisë, subjekt ky i cili vepron edhe në Kosovë, kinse për tu ofruar ndihmë juridike shqiptarëve në realizimin e procedurave gjyqësore nga ana e organeve të drejtësisë në Serbi, qoftë të natyrës penale, qoftë të natyrës civile për kompensim – zhdëmtim të dëmeve të luftës.më shumë

PUNIMET E KUVENDIT TE KATËRT

Shoqata për dëme te luftës ne nivel vendi “Ngritja e Zërit”, me date 07.10.2013 mbajti punimet e Kuvendit te IV ku pos anëtarëve te Kuvendit morën pjesë edhe aktivist te KKAFZHS, përfaqësues te KLDMN-se ne nivel regjional, anëtarë te shoqatës, mysafir nga komunat simotra, intelektual nga lëmi te ndryshme, ashtu qe punimet e kuvendit ne sallën e Shtëpisë se Kulturës “Hasan Prishtina ne Skenderaj i përcollën mbi 800 pjesëmarrës.më shumë

Shoqata për dëme te luftës ne nivel vendi “Ngritja e Zërit”, ne mungesë te kushteve materiale për dislokim ne kryeqytet ende vepron me seli ne Skenderaj qe nga fundviti 2008.

Me date 07.10.2013 mbajti punimet e Kuvendit te IV pas fjalës hyrëse te prezantuar nga kryetari i Shoqatës Jahir Bejta, dhe fjalës përshëndetëse prezantuar nga koordinatori i KKAFZH-se z. Haki Kasumi i cili çmoj lart aktivitetin e stafit te shoqatës e posaçërisht kontributin e rralle te këtij lloji nga Jahir Bejta.Me pastaj Kuvendi filloj me punimet .më shumë

Letra dërguar Kryeministrit të Republikës së Kosovës

Shoqata per deme te luftes e emëruar "Ngritja e Zerit" me seli ne Skenderaj, eshte regjistrua me datë, 03.09.2008 per te vepruar më pas ne nivel vendi. Stafi i shoqatës, merret me hartimin e kerkesapadive individuale perkitazi me zhdemtim-kompensimin e demeve te luftes per qytetaret e Republikes se Kosoves (duke i kryer falas te tera sherbimet juridike deri ne hartimin e kerkesapadive individuale)më shumë

GJYAKATA E SEKENDERAJT FILLOJ HEDHJEN E LENDEVE PER DEME TE LUFTES

Tani, Gjykata Themelore ne Mitrovice - Dega ne Skenderaj, e cila ne sirtarët e lëndëve te pavendosura qe nga muaji mars i vitit 2010 kishte mbi 760 lende – kërkesëpadi te hartuara nga OJB “Ngritja e Zërit”përkitazi me zhdëmtimin- kompensimin e dëmeve te luftës. Nga data 22 korrik 2013 gjykata filloi hedhjen e te gjitha kërkesëpadive përmes aktvendimeve duke u thirrur ne jo kompetencë. më shumë

Për: Qeveria e Kosovës - Kryeministri z.Hashim Thaqi

Përkrahje financiare me urgjencë të v.të luftës (Letër Publike)më shumë

Për: Gjykatën Themelore në Mitrovicë - Dega Skenderaj

Lirimi i viktimave të luftës nga taksa gjyqësoremë shumë

Shkrese drejtuar Gjykatës Themelore ne Mitrovice-dega ne Skenderaj

Shkrese drejtuar Gjykatës Themelore ne Mitrovice-dega ne Skenderajmë shumë

KOSTOJA E FATURËS PËR DËME TE LUFTËS - PRODUKT I HESHTJES DHE MOS DENONCIMIT TE KRYESVE TE KRIMEVE

Heshtja- anashkalimi i denoncimit te kryesve te gjenocidit te par ne paqe .më shumë

15: Të adresohen dëmet e luftës në pasurinë private dhe individuale

Grupi i Ekspertëve E 15 me 21 nëntor 2012 organizoj debatin në të cilin përveç anëtarëve të tij morën pjesë edhe përfaqësues të Institutit për krime lufte pranë Ministrisë së Drejtësisë, nga Agjencioni për ndihmë juridike falas, nga Shoqata e juristëve të Kosovës, Shoqata e avokatëve si dhe përfaqësuesit nga Komuna e Hanit të Elezit dhe OJQ-së ‘’Ngrite Zërin’’ nga Skenderaj .më shumë

DORËZOHEN NE GJYKATË TETËQIND PADI PER KOMPENSIMIN E DËMIT TË LUFTËS

Organizata Joqeveritare “Ngritja e Zërit” si organizatë profesionale e përbër nga avokat dhe jurist me përvojë te gjatë, është regjistruar ne institucionet e Republikës se Kosovës në nivel vendi me 29.09.2008. ne përputhshmëri me dispozitat përkatëse ligjore në fuqi.më shumë

KONSITUOHET KUVENDI I OJQ “NGRITJA E ZËRIT” NE SKENDERAJ

Skenderaj, 25 shkurt – Organizata Joqeveritare “Ngritja e Zërit” në Skenderaj, në Kuvendin konstituiv të mbajtur të enjten në sallën e Shtëpisë së Kuluturës “Hasan Prishtina”, në të cilin kanë marrë pjesë familjarë të të zhdukurve, dëshmorëve, invalidë të UÇK, përfaqësues të pushtetit lokal dhe mysafirë të tjerë, ka bërë të ditur numrin e padive të bëra ndaj shtetit të Serbisë, për dëmet që i ka shkaktuar gjatë luftës së fundit në Kosovë.më shumë

Kërkesë për ofrimin e kushteve për shtrirje te shoqatës

Shoqata vepron në nivel vendi, mirëpo për mungesë të kushteve dhe mjeteve financiare ende nuk ju dha rasti te dislokohet në kryeqytet.më shumë

SUGJERIM PËR INSTITUCIONALIZIMIN E SHOQATËS PËR DEME TE LUFTËS

Shoqata për dëme të luftës "Ngritja e Zërit" është regjistruar me datën 03.09.2008 për të vepruar në nivel vendi, për shkak të mos përkrahjes financiare, promovimi i të njëjtës dhe startimi me punë është bërë në Skenderaj nga 15.12.2008.më shumë

MEDIAT, OBJEKTIVITETI DHE LIRIA E MUNGUAR

Është bere tradite tashme, qe për çdo 31 dhjetor, përfaqësuesit e KKAFZHK,te organizojnë proteste paqësore ne kërkim te personave te zhdukur, duke qëndruar përkrah familjareve te tyre, për te ndare se bashku dhembjen e madhe ne natën me te gjate te vitit. më shumë

MBLEDHJA E II KUVENDIT TE SHOQATES

Mbledhjen e kryesoi kryetari i shoqatës Jahir Bejta. Ai mbledhjen e deklaroi të hapur dhe konfirmoi se në mbledhje marrin pjesë afër 90% e anëtarëve te Kuvendit. më shumë

Kryeparlamentari Krasniqi priti përfaqësuesit e Shoqatës për Dëmet e Luftës, “Ngritja e Zërit”

Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, dr. Jakup Krasniqi, priti sot në një takim përfaqësuesit e Shoqatës për Dëmet e Luftës në Kosovë, “Ngritja e Zërit”, me qendër në Skënderaj, me të cilët bisedoi rreth kërkesave që kjo shoqatë ua ka adresuar institucioneve të Kosovës. më shumë

SUGJERIMET ZV. KRYEMINISTRES EDITA TAHIRI LIDHUR ME BISEDIMET KOSOVE-SERBI

Shoqata për dëme te luftës “Ngritja e Zërit” e cila vepron në nivel vendi, më datën 04 mars 2011 e dorëzoi një shkresë në Zyrën e Kryeministrit, drejtuar znj.Edita Tahiri, zv.Kryeministre e Qeverisë së Kosovës, shkresë e cila ka të bëjë me disa sugjerime me rastin e bisedimeve Kosove – Serbi, shkresa si me poshtë: më shumë

Takimi me kryetarin e Mitrovicës

Sipas protokollit të caktuar paraprakisht nga Zyra e kryetari të Komunës së Mitrovicës, më 17 shkurt 2011, delegacioni i shoqatës për dëme te luftës “Ngritja e Zërit” në përbërje nga: Jahir Bejta dhe z.Brahim Gjaka u mirëprit nga kryetari Komunës se Mitrovicës, z.Avni Kastarti. më shumë

GJYKATA KOMUNALE NE SKENDERAJ I SHKELI TE DREJTAT E NJRIUT

Me datën 13.05.2010 nga 31 palët e ftuara për tu dorëzuar lendet e kompletuara se bashku me padit drejtuar Gjykatës Komunale ne Skenderaj kundër Republikës së Serbisë, respektivisht Qeverise së Republikës së Serbisë për kompensim te dëmeve të shkaktuara nga agresori serb kryesisht gjatë luftës së viteve 1998/99, 22 palë i janë përgjigj ftesës , kanë nënshkruar formularët gjegjës, u janë dorëzuar dosjet së bashku me paditë ne tre ekzemplar.më shumë

L A J M Ë R I M

LAJMROHEN gjithe qytetaret se me datën 25.02.2010, ne oren 13:00, do te mbahet mbledhja konstituive e shoqatës për dëme te luftës “Ngritja e Zërit” ne Skenderaj.më shumë