SUGJERIM PËR INSTITUCIONALIZIMIN E SHOQATËS PËR DEME TE LUFTËS

Shoqata për dëme të luftës "Ngritja e Zërit" është regjistruar me datën 03.09.2008 për të vepruar në nivel vendi, për shkak të mos përkrahjes financiare, promovimi i të njëjtës dhe startimi me punë është bërë në Skenderaj nga 15.12.2008.

Klikoni këtu për dokumentin e plotë.