Për: Qeveria e Kosovës - Kryeministri z.Hashim Thaqi