PUNIMET E KUVENDIT TE KATËRT

Shoqata për dëme te luftës ne nivel vendi “Ngritja e Zërit”, me  date 07.10.2013  mbajti punimet e Kuvendit te IV ku pos anëtarëve te Kuvendit morën pjesë edhe aktivist te KKAFZHS, përfaqësues te KLDMN-se ne nivel regjional, anëtarë te shoqatës, mysafir nga komunat simotra, intelektual nga lëmi te ndryshme, ashtu qe punimet e kuvendit ne sallën e Shtëpisë se Kulturës “Hasan Prishtina ne Skenderaj i përcollën  mbi 800 pjesëmarrës.

Kuvendi aprovoj; Raportin e punës te shoqatës për dëme te luftës “Ngritja e Zërit” për vitin 2012, Planin Operativ te shoqatës për vitin 2013, dhe ne fund miratoj tri  r e k o m a n d i m e  përkitazi me mënjanimin e sfidave për pune te mirëfillte te shoqatë.

Rekomandimet e aprovuara u janë përcjell përfaqësuesve te institucioneve, si me poshtë, ndërsa, incizimin e Kuvendit e keni ne linkun Video.

Me datë, 14.10.2013

Me respekt!

Ne emër te stafit,
Jahir BejtaFrom:
Jahir Bejta
Sent: Wednesday, March 05, 2014 1:16 PM
To: salimjenuzi@hotmail.com; rasimselmanaj@hotmail.com; sfarq.muharrem@hotmail.com; Burim.I.Berisha; mimikusari@gmail.com; lutfihaziri@yahoo.com; nexhatdemaku@hotmail.com; istogu_komuna@yahoo.com; Besim Q.Ilazi; beqsinani@hotmail.com; Sokol Bashota; agronkuqijunik@gmail.com; vala_1988@hotmail.com; ragipi56@hotmail.com; Agim Bahtiri; Burim Gerguri; gazmendmuhaxheri@yahoo.com; agim2veliu@yahoo.com; shpend.ahmeti@gmail.com; Qemajl Krasniqi; kryetarpz@yahoo.com; samilushtaku@hotmail.com; saliasllanaj@hotmail.com; rufki_suma@live.com; Arjeta Sadiku; Sokol. Z.Haliti; naimismajli@yahoo.com; arifbutuc@hotmail.com
Subject: Rekomandimi nga OJQB "Ngritja e Zërit"

Pershendetje te respektuar kryetar te Komunave urime posti, ju deshiroj shendet dhe realizim te objektivave gjate mandatit.

Ne atachment keni rekomandimin e marrur nga Kuvendi i OJQB „Ngritja e Zerit“ me date 07.10.2013, si shoqate per deme te luftes, duke ju ftuar per ndeihemes te mundshme drejt shtrirjes se shoqtes neper dege ne te gjitha komunat,per tju lehtsuar qytatareve, ngritja e kerkespadive per zhdemtim-kompensim te demeve ne njerz dhe demeve materiale te shkaktuara nga lufta e fundit 1998/99 ne Kosove.

Vonesa e percjelljes se rekomandimit eshte e natyraes objektive duke pritur çertifikimet dhe akomodimet pas senacve inauguruese.

Mbesim me shpres se do te na ndihmoni ne kete drtejtim pasi qe jemi subjekt joprofitabil dhe ter punen profesionale e kryejmi falas ne saje te kauzes kombetare.

Me respekt nga Jahir Bejta, kryetar i shoqates !