Emisioni për ekonomi dhe biznes

EMISIONI PËR EKONOMI DHE BIZNES NGA “RADIO KOSOVA” ME DATË 02.12.2012.

TEMA: “KOMPENSIMI I DËMEVE TE LUFTËS NGA SERBIA”