REFLEKTIM PËR TË MOS U MBYLL ZYRA

VËSHTIRSIT FINANCIARE TË OJQ  “NGRITJA E ZËRIT” SI SHOQATË  PROFESIONALE  PËR  DËME TË LUFTËS NË NIVEL VENDI RREZIKOJNË  MBYLLJEN E ZYRËS SË KËTIJ SUBJEKTI, EDHE PËRKUNDËR FAKTIT SE KRYEN GRATIS  TË GJITHA SHËRBIMET JURIDIKE PËR VIKTIMAT E LUFTËS SË FUNDIT NË KOSOVË.

NDAJ, SFIDAT SI MË LARTË DETYRUAN SUBJEKTIN QE NË MENYRË SHKRESORE TI DREJTOHET KRYEMINISTRIT TE VENDID Z.ISA MUSTAFA SI MË POSHTË. 

Shkarko si PDF Kërkesën Dokumentin