SUGJERIMET ZV. KRYEMINISTRES EDITA TAHIRI LIDHUR ME BISEDIMET KOSOVE-SERBI

Shoqata për dëme te luftës “Ngritja e Zërit” e cila vepron në nivel vendi, më datën 04 mars 2011 e dorëzoi një shkresë në Zyrën e Kryeministrit, drejtuar znj.Edita Tahiri, zv.Kryeministre e Qeverisë së Kosovës, shkresë e cila ka të bëjë me disa sugjerime me rastin e bisedimeve Kosove – Serbi, shkresa  si me poshtë: