Galeria

Për shkak te hapësirës së kufizuar në seksionin e galerisë  ne web faqe janë vendosur vetëm disa nga fotot e helmimeve të nxënesve shqiptar ne vitin 1990, te dhenat per një numër te ushtareve shqiptar te vrarë nga ana e  ish-Armatës Jugosllave, masakrat e shqiptareve te vrare te gjinive dhe moshave te ndryshme qe nga femija si dhe demet materiale - shtepite e djegura – te shkaterruara nga forcat serbe.