Dëmet materiale

Për shkak të kufizimit të hapësirës në galeri janë vendosur disa foto të dëmeve materiale gjatë luftës në Kosovë të viti 1998 - 1999 nga Forcat Serbe.

Huazuar nga;  Youtube dhe fotografive nga arkivi i ish Drejtorisë për Planifikim dhe Zhvillim i KK te Skenderajt.

previous

Foto 1-9 Nga 61

next