AplikacioniKËRKESA PËR KOMPENSIMIN E DËMEVE TE LUFTËS


KUNDËR: QEVERISË SË REPUBLIKËS TË SERBISË 
           

  • Kërkesën e plotëson vet viktima,  kujdestari i familjes apo trashëgimtari i viktimave
  • kërkesa është pa kompensim për anëtarët e shoqatës
  • nuk kompensohen shpenzimet e avokatëve, pasi qe kërkesën mund ta parashtroi secila viktimë personalisht, apo duke u ndihmuar nga ndonjë mik i tij
  • shoqata do te organizojë dorëzimin e librezave te anëtarësisë pa kompensim, për secilën viktimë të interesuar për ngritje pa kompensim te procedurës përkatëse për kompensim te demit të shkaktuar.

Kliko këtu për të shkarkuar si word dokument formularin për dëmet e luftës