Nothing more then Justice - Asgjë përveç drejtësisë